Bojan GSM   041 646 618
E-pošta Bojan

Štefan GSM   041 647 664
E-pošta Štefan

Fotografija obstaja predvsem zaradi dejstva, da ni posledica življenske potrebe po njej, ampak človekovega delovanja in izražanja.

Fotografija pove več kot tisoč besed.